top of page

Od 1. 1. 2022 nemusíte platit silniční daň


  • pokud jste provozovatel vozidla do 3,5 tuny;

  • silniční daň se bude platit pouze za vybraná vozidla s nejvyšší povolenou hmotností 12 tun a více, a dále za jejich přípojná vozidla s nejvyšší povolenou hmotností 12 tun a více;

  • předmětem daně jsou pak pouze vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, používaná právnickými osobami nebo fyzickými osobami podnikajícími v souvislosti s jejich podnikatelskou činností;

  • novela zákona o silniční dani nabývá účinnosti dne 1.7.2022, nicméně má zpětnou účinnost od 1.1.2022, a tedy platí pro celé zdaňovací období roku 2022;

Pokud budete mít zájem o podrobnější informace k novele zákona o silniční dani neváhejte se na nás obrátit.


Comments


bottom of page