top of page

Od 1. 8. 2023 musíte zavést vnitřní oznamovací systém, pokud zaměstnáváte více než 50 zaměstnanců


  • vedením systému můžete pověřit jinou osobu, Vaše odpovědnost však stále zůstává

  • oznamovatel musí mít možnost podat oznámení písemně i ústně, a následně musí být vyrozuměn o přijatých opatřeních

  • předmětem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo má dojít ze strany zaměstnavatele, kolegy, případně i jiné osoby

  • zaměstnavatel je zejména povinen zajistit anonymitu oznamovatele

  • za nedodržení těchto povinností hrozí sankce až 1.000.000,- Kč


Kontaktujte nás, jsme připraveni Vám zajistit odpovídající řešení

Comments


bottom of page