top of page

Na co si dát pozor při přepisu vozidla?


Znáte to, konečně se Vám podařilo prodat Váš automobil, dostali jste kupní cenu a zplnomocnili kupujícího k přepisu vozidla v registru silničních vozidel. Zároveň jste mu společně s předáním automobilu předali veškeré doklady s vozidlem spojené, protože tak to bylo napsáno v kupní smlouvě a navíc bez toho by ten přepis nešel zařídit. Můžete snadno nabýt dojmu, že jste učinili vše potřebné a starosti s vozidlem tak pro vás definitivně končí. Opak je však někdy bohužel pravdou.


Tímto postupem se můžete totiž dostat do problematické situace. Pokud je kupující po prodeji a předání auta nečinný a přepis na úřadu nezajistí, tak vzniká rozpor mezi stavem zapsaným v registru silničních vozidel a stavem faktickým. Vozidlem totiž už fakticky disponuje kupující. Za tento nežádoucí stav jste ale odpovědni, jakožto prodávající Vy, a mohou Vám z něj plynout poměrně nepříjemné následky.


Pokuty a problémy

Za prvé Vám za nepodání žádosti o přepis vozidla do 10 pracovních dnů od převodu vlastnictví k automobilu hrozí pokuta až ve výši 50.000,- Kč. Dále se vystavujete riziku objektivní odpovědnosti za porušení povinnosti řidiče, kterou máte jako stále zapsaný provozovatel vozidla . To jednoduše znamená, že pokud kupující při jízdě předmětným automobilem např. překročí nejvyšší povolenou rychlost, nesprávně parkuje nebo projede na červenou, tak pokuta přijde do schránky právě Vám.


Této odpovědnosti jste se ještě donedávna mohli zbavit pouhým podáním žádosti o zápis změny vlastníka vozidla, a to bez ohledu na výsledek řízení. Od 1.1. 2024 však musí být takové žádosti navíc ještě následně vyhověno, což vás staví do složitější pozice.


Abyste se zbavili této odpovědnosti za přestupky spáchané někým jiným, budete muset od 1. 1. 2024 podat žádost o zápis změny vlastníka vozidla a zároveň musí být takové Vaší žádosti vyhověno. Pokud Vám však příslušný úřad žádost zamítne, jste stále za provoz vozidla odpovědní.


I přesto, že aktuální úprava již umožňuje při nesoučinnosti dosavadního nebo nového vlastníka podat žádost o změnu vlastníka v registru vozidel pouze jednou ze stran, tak je stále třeba předložit zelenou kartu a protokol o provedené evidenční kontrole vozidla. Pokud jste však tyto dokumenty při prodeji odevzdali kupujícímu, tak je pro vás tato cesta zapovězena.


Jak z toho ven?

Již vícero našich klientů se v podobných případech dostalo do této právně-administrativní pasti à la „Hlava XX“.


V podstatě jediné legální a správné řešení této nepříznivé situace, které už v roce 2021 posvětil Ústavní soud ČR, je podání tzv. určovací žaloby proti kupujícímu.

Prodávající se tímto nástrojem může u civilních soudů domoci rozhodnutí, že již není vlastníkem ani provozovatelem vozidla a vyvázat se tak z objektivní odpovědnosti za jeho provoz.


Jinými slovy, prodávající musí u soudu tvrdit a prokázat, že:


  1. má tzv. naléhavý právní zájem na určení kdo je skutečným vlastníkem daného vozu (tj. např. právě že vozidlo už fakticky nevlastní, ale stále odpovídá za jeho provoz atd.);

  2. skutečně došlo k převodu vlastnického práva na kupujícího (tj. ideálně předložením kupní smlouvy, případně předávacího protokolu či jinými důkazy).


Po právní moci rozhodnutí o určení vlastnického práva stále nemáte úplně dobojováno. Máte však v ruce podklad, se kterým se můžete, bez součinnosti kupujícího, obrátit na příslušný úřad, aby konečně vymazal Vaše osobní údaje z registru vozidel.


Ocitli jste se v podobné situaci? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.
Comentarios


bottom of page